Vítejte na stránkách advokátní kanceláře

Provedeme vás světem právních kliček

Publikované příspěvky

Nová právní úprava

Previous
Next
Jsme ti praví?

Důvody, proč nám věřit

Tradice

Zkušenosti

Profi tým

Jsme ti praví?

Na co se specializujeme

Veřejné zakázky

Pomoc municipalitám

Legislativa

Právo nemovitostí

Stavební právo

GDPR

Právo duševního vlastnictví

Daňové právo

Korporátní právo

Obchodní právo

Vymáhání pohledávek

Trestní právo

IT právo

Měli jsme čest zastupovat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jsme ti praví?

Představení kanceláře

Advokátní kancelář se skládá z expertů vynikajících ve specifických oblastech práva, kteří dosáhli v rámci oboru své působnosti předních pozic a disponují jedinečnými znalostmi a zkušenostmi. Poskytujeme služby zejména v následujících oblastech práva: Korporátní a závazkové právo, právní pomoc municipalitám a veřejnému sektoru, právo hospodářské soutěže, právo EU, právo související s nemovitostmi a stavebnictvím, soudní, správní a rozhodčí řízení, IT/ICT, pracovní právo, právo ochrany osobních údajů a vymáhání pohledávek. Zvláštní oblastí specializace advokátní kanceláře je problematika veřejných zakázek, veřejné podpory, koncesí a PPP projektů.

Díky vysokému standardu poskytování právních služeb a expertnímu, jazykovému, personálnímu i inovativně technologickému zázemí dosahujeme kontinuálního rozvoje a těšíme se návratnosti svých obchodních partnerů. Zastupujeme rovněž zahraniční klientelu.

 

Právo vnímáme jako dynamické odvětví, důraz klademe na aktuální vývoj práva v celé jeho struktuře, předvídáme situace a jsme připraveni na ně reagovat. Posláním advokátní kanceláře je být garancí úspěchu a prosperity svých klientů.

 

Jednáme s klientem otevřeně za každé situace, diskutujeme o nejefektivnější cestě, uvažujeme strategicky a predikujeme možné varianty vývoje, nabízíme klientovi možnosti opřené o konkrétní řešení. Rizika vnímáme i mimo oblast práva. Dbáme na dosažení skutečného cíle klienta, v této souvislosti se problematikou zabýváme do hloubky a v případě potřeby jsme pro klienta oporou rovněž nad rámec sjednaných povinností. Úspěch klienta je pro nás kontinuální proces, nikoliv dílčí splnění závazku.

Naším primárním cílem je v souladu s výše popsaným přístupem a hodnotami maximalizovat pro klienta efekt a přidanou hodnotu našich právních služeb. Usilujeme o vytvoření dlouhodobého a oboustranně výhodného obchodního partnerství se svými klienty.

Mgr. Ing. Petr Zatloukal, advokát

Pojďme to probrat