Nová právní úprava

Novelizace zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v roce 2023

 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 249/0 dne 17. 6. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 267/22, PID ALBSCCJG5R9R.
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 6. 2022 (usnesení č. 66). Určil zpravodaje: Ing. Klára Dostálová a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.
 • Čtení proběhlo 6. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 345).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.
 • 22. ČteníNávrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 11. 2022 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 11. 2022 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 249/3, který byl rozeslán 16. 11. 2022 v 14:00 (revokováno).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 249/4, který byl rozeslán 16. 11. 2022 v 18:07.
 • G
 • 33. Čteníproběhlo 10. 3. 2023 na 53. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 114, usnesení č. 566).
 • 22. ČteníNávrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2023 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 3. 2023 na 53. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 249/6, který byl rozeslán 13. 3. 2023 v 9:14.

.

Máte zájem o seminář?

Kontaktujte nás prostřednictvím emailu macek@aktap.cz nebo na tel. čísle 774 402 202.